Nie masz produktów w koszyku.
Oświadczenie o ochronie prywatności

Cieszymy się, że korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych


a. Poniżej informujemy o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować.

b. Administratorem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych ("EU GDPR") jest:

Emma Sleep GmbH
Wilhelm-Leuschner-Street 78
60329 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Można skontaktować się z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa danych za pośrednictwem następujących danych:

entplexit GmbH
Kölner Straße 12
65760 Eschborn
privacy@emma-sleep.com

c. Jeśli w celu przedstawienia Państwu naszych usług lub wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych korzystamy z usług dostawców, z którymi zawarliśmy umowy, poinformujemy Państwa szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej.

2. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą


a. Przysługują Ci następujące prawa wobec nas w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:

 • Prawo dostępu przez osobę, której dane dotyczą (Artykuł 15, EU GDPR):
 • W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać od nas informacji na temat danych, które przechowujemy na Państwa temat. Informacje te obejmują m.in. kategorie danych, które przetwarzamy, cele, dla których są one przetwarzane, źródło danych, jeśli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od Państwa, a także, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym udostępniliśmy Państwa dane. Kopię swoich danych mogą Państwo otrzymać od nas bezpłatnie. Jeżeli będą Państwo potrzebowali dodatkowych kopii, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa kosztami tych kopii.

 • Prawo do sprostowania (Artykuł 16, EU GDPR):
 • Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania niedokładnych danych dotyczących Państwa. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby dane, które przechowujemy i przetwarzamy na bieżąco były dokładne, kompletne i aktualne, w oparciu o najbardziej aktualne dostępne informacje.

 • Right to erasure (Artykuł 17, EU GDPR):
 • You have the right to demand the deletion of your personal data stored with us, unless the processing is necessary to exercise the right to freedom of expression and information, to fulfil a legal obligation, for reasons of public interest or to assert, exercise or defend legal claims.

 • Right to restriction of processing (Artykuł 18, EU GDPR):
 • You have the right to demand the restriction of the processing of your personal data if the accuracy of the data is disputed by you, if the processing is unlawful but you refuse to have it deleted and we no longer need the data, but you need it for the assertion, exercise or defense of legal claims or if you have lodged an objection to the processing pursuant to Art. 21 GDPR.

 • Right to data portability (Artykuł 20, EU GDPR):
 • You have the right to request that we transfer your data – if technically possible – to another responsible party. However, you may only enforce this right if data processing is based on your consent or is necessary for the performance of a contract. Rather than receiving a copy of your data, you may also ask us to submit the data directly to another responsible party specified by you.

 • Right to withdraw consent (Artykuł 21, EU GDPR):
 • You have the right to object to the processing of your data at any time for reasons that arise from your particular situation, as long as data processing is based on your consent, on our legitimate interests or those of a third party. In this case, we will cease to process your data. This does not apply if we can show that there are compelling legitimate grounds for processing that outweigh your interests, or if we need your data for the establishment, exercise or defense of legal claims.

 • Right to withdraw consent (Artykuł 7(3), EU GDPR):
 • You have the right to revoke your consent to us at any time. As a result, we are not allowed to continue the personal data processing that was based on this consent in the future.

  b. If you have the feeling that we have not responded in an appropriate manner to your requests, or complaints, or you have further concerns, you additionally have the right to complain to a data protection authority. The responsible authority to us is the Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

  c. You can send your inquiries regarding your rights as a data subject to us by completing the data subject rights (DSR) Request Form available at the bottom left of this page or the one available by clicking this link

  3. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej


  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, tzn. bez rejestracji lub wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie danych, automatycznie zapisywane są tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. W celu spełnienia tych technicznych wymagań, aby mogli Państwo oglądać naszą stronę internetową i zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa, zapisywane są następujące dane:

  • Adres IP,
  • Data i czas Twojej wizyty,
  • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
  • Treść zapytania (konkretna odwiedzona strona),
  • Kod statusu dostępu/HTTP,
  • Ilość przesłanych danych,
  • Strona internetowa, z której nastąpiło przejście do serwisu
  • Przeglądarka,
  • System operacyjny, urządzenie i jego interfejs użytkownika,
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

  Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i uzasadnionych interesach (Artykuł 6 ust. 1 lit. f), EU GDPR):

 • Aby zapewnić płynne połączenie ze stroną internetową
 • Aby zagwarantować komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej
 • Aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu, jak również do innych celów administracyjnych.
 • Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanych plikach dziennika. Podczas wizyty na tej stronie internetowej informacje te są automatycznie zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia. Jeśli nie chcesz, aby powyższe dane osobowe były gromadzone, nie powinieneś wchodzić na naszą stronę internetową, ponieważ nie będziemy w stanie umożliwić Ci dostępu do naszej strony internetowej bez tych danych osobowych.

  4. Korzystanie z naszego sklepu internetowego: zamówienia i zwroty produktów


  Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Ciebie swoich danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej z Tobą umowy sprzedaży. Dane obowiązkowe, niezbędne do realizacji umów są oznaczone, dalsze dane są dobrowolne. Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy do realizacji Twojego zamówienia i zwrotów. W tym celu możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku macierzystego lub do wybranego dostawcy usług płatniczych. Jeśli dostarczymy Ci towar, przekażemy Twoje dane osobowe wyznaczonej firmie spedycyjnej w celu realizacji dostawy. Jeśli chcesz dokonać zwrotu produktu, przekażemy Twoje dane osobowe przypisanej organizacji pozarządowej/charytatywnej w celu odbioru produktu. Podstawą prawną tego jest przetwarzanie danych, które jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży z Państwem oraz nasz uzasadniony interes, aby osiągnąć proces logistyczny, który zaspokaja nasze potrzeby biznesowe. Podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (b) GDPR. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych może oznaczać, że Twoje zamówienie u nas nie będzie mogło zostać zrealizowane.

  5. Odbiorcy danych osobowych


  a. W ramach prowadzonej przez nas działalności i świadczonych usług może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osobom fizycznym, prawnym lub organom publicznym. Z naszymi usługodawcami zawieramy umowy, które gwarantują, że mogą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób, który im wyraźnie zleciliśmy. Ponadto zapewniamy, że podejmują oni niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego przetwarzania danych i przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne. Zewnętrzni usługodawcy, którzy mogą otrzymywać dane osobowe, zasadniczo należą do następujących kategorii odbiorców:

 • Spółki zależne i stowarzyszone
 • Instytucje kredytowe i dostawcy usług płatniczych w zakresie rozliczeń i przetwarzania płatności (dostawcy płatności online)
 • Przesyłający paczki
 • Organizacja pozarządowa/charytatywna, która zbiera zwroty produktów
 • Dostawca usług informatycznych w celu utrzymywania i obsługi serwisowej produktów
 • Dostawca usług informatycznych do utrzymania naszej infrastruktury IT
 • Dostawca chmury
 • Dostawca usług w zakresie optymalizacji oferty online
 • Dostawcy usług windykacyjnych lub prawnicy w celu dochodzenia należności i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jeżeli w przypadku sprawy windykacyjnej dane osobowe (dane klienta i dane kontaktowe, dane dotyczące płatności i konsumpcji oraz dane dotyczące roszczeń) zostaną przekazane dostawcy usług windykacyjnych, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o planowanym przekazaniu danych.
 • b. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej, zapewnimy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z poziomem ochrony danych EU GDPR. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, przekazujemy dane wyłącznie dostawcom usług z państw trzecich, którzy oferują odpowiednie gwarancje zgodnie z Artykuł 46, EU GDPR (zazwyczaj standardowe klauzule umowne).

  6. Komunikacja i formularz kontaktowy


  Kiedy kontaktujesz się z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Jeśli kontaktujesz się z nami w związku z zakupem, naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest to, że są one potrzebne do wykonania naszej umowy sprzedaży z Tobą. Jeśli kontaktujesz się z nami w związku z innymi sprawami, naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, aby zająć się Twoją sprawą i umożliwić Ci szybki i łatwy kontakt z nami. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f), EU GDPR. Zebrane przez nas w tym kontekście dane osobowe zostaną usunięte po całkowitym wyjaśnieniu żądania związanego z kontaktem, a także nie należy oczekiwać, że konkretny kontakt stanie się ponownie istotny w przyszłości, chyba że sprzeciwią się temu prawne zobowiązania do przechowywania.

  7. Newslettery i powiadomienia drogą elektroniczną


  a. Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje promocyjne. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie. Za pomocą poniższych wskazówek informujemy Państwa o zawartości naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do sprzeciwu.

  Do subskrypcji naszego newslettera używamy zalogowanej procedury Double-Opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu subskrypcji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na obcy adres e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Państwa danych zapisanych przez usługodawcę. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnych nadużyć dotyczących danych osobowych.

  Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i służy do osobistego zwracania się do Państwa. Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres e-mail w celu wysyłania newslettera. Wysyłka newslettera i pomiar wydajności opierają się na Twojej zgodzie, jeśli się na niego zapisałeś.

  b. Jeśli otrzymujesz newsletter, powiadomienia i/lub marketing bez subskrypcji, robimy to na podstawie naszego Artykuł 6(1)(f), EU GDPR i naszego uzasadnionego interesu marketingowego i informowania Cię o naszych produktach i usługach.

  c. Aby przestać otrzymywać newsletter, możesz wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się otrzymywaniu tego samego w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji podany w każdym e-mailu z newsletterem lub wypełniając Formularz żądania DSR w lewym dolnym rogu tej strony.

  8. Przechowywanie danych


  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres trwania relacji z klientem lub przez wymagany prawem okres po zakończeniu takiej relacji lub umowy w celu obrony naszych roszczeń prawnych, ochrony i egzekwowania naszych praw lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami. Ogólnie rzecz biorąc, okres przechowywania dokumentów ważnych z podatkowego punktu widzenia (takich jak kwity księgowe) wynosi dziesięć (10) lat, natomiast innych dokumentów, które można uznać za dokumenty handlowe lub dotyczące transakcji biznesowych, wynosi sześć (6) lat.

  9. Portale społecznościowe


  a. Jesteśmy reprezentowani w wymienionych poniżej portalach społecznościowych i portalach oceny pracodawców. Te obecności są obsługiwane wyłącznie przez danego dostawcę. Służą one do bezpośredniej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, jak również dane osobowe, które są niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania. O ile wyrazili Państwo zgodę operatorom odpowiednich platform mediów społecznościowych (np. poprzez checkbox opt-in), przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę u operatora danej platformy ze skutkiem na przyszłość.

  b. Kiedy odwiedzasz nasze strony mediów społecznościowych, Twoje dane użytkownika są rejestrowane i przekazywane nam przez operatora. Dokładne rodzaje danych różnią się w zależności od dostawcy, ale generalnie obejmują następujące informacje:

  Jak zrezygnować z newslettera?

  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez użycie linku Rezygnuję" na samym dole newslettera."

  Pin rotate icon

  It seems you are visiting Emma from abroad.

  Go to 

  Alternatively you can choose your country from the list below: