Nie masz produktów w koszyku.

Zimowa wyprzedaż trwa, z rabatami do 50%

Odstąpienie przez Ciebie od Umowy w przypadku niewadliwego Produktu

1.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego emma-materac.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną: [email protected]). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub naszego formularza zwrotu w koncie użytkownika, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
- Adresat: Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main
- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (1) - Data zamówienia (*)/odbioru (*)
- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
* niepotrzebne skreślić

2.

Dodatkowo, Emma Sleep GmbH ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 100 dni od daty jego dostarczenia. Zwrot produktu w terminie 100 dni zastępuje formę pisemną odstąpienia od Umowy. Z uwzglednieniem punktu 7. Regulaminu, niezależnie od pozostałych przysługujących Ci praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu, możesz zwrócić nam dowolny Produkt dostarczony od Emma, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś z niego zadowolony.
Od momentu wejścia w posiadanie Produktów jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W celu dokonania zwrotu towaru skontaktuj sie z nami, piszac wiadomosc na adres email [email protected]
https://www.emma-materac.pl/faq/
Możliwość zwrotu artykułów w ciągu 100 dni nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta. .

3.

Od momentu wejścia w posiadanie Produktów jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4.

W przypadku odstąpienia od Umowy na mocy punktu 7 Regulaminu.:
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostaawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary lub, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

5.

W przypadku Produktu zakupionego za pomocą bonów upominkowych lub promocyjnych, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu wszelkich zobowiązań wobec Ciebie, wynikających z odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktów poprzez zasilenie Twojego Konta wartością Zamówienia.

Jak zrezygnować z newslettera?

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez użycie linku "Rezygnuję" na samym dole newslettera.

Pin rotate icon

It seems you are visiting Emma from abroad.

Go to 

Alternatively you can choose your country from the list below: