• Bezpłatna Wysyłka i Zwrot
 • 100 Nocy Próbnych
 • 10 Lat Gwarancji
 • Bezpieczna płatność w Przelewy24 i Blik

Oświadczenie o ochronie prywatności

Cieszymy się, że korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowycha. Poniżej informujemy o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować.

b. Administratorem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych ("RODO") jest:

Emma Matratzen GmbHWilhelm-Leuschner-Street 7860329 Frankfurt nad MenemNiemcy

Można skontaktować się z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa danych za pośrednictwem następujących danych:

Emma Matratzen GmbH
Datenschutzbeauftragter

Wilhelm-Leuschner-Street 78
60329 Frankfurt am Main
Germany
[email protected]

c. Jeśli w celu przedstawienia naszych usług lub wykorzystania danych Klienta do celów reklamowych korzystamy z usług dostawców, z którymi zawarliśmy umowy, Klient ten zostanie poinformowany szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej.

2. Prawa Klienta jako osoby, której dane dotycząa. Klientowi przysługują następujące prawa wobec nas w odniesieniu do danych osobowych, które tego Klienta dotyczą:

Prawo dostępu przez osobę, której dane dotyczą (Artykuł 15, RODO):

W każdej chwili Klient ma prawo zażądać od nas informacji na temat danych, które przechowujemy na Jego temat. Informacje te obejmują m.in. kategorie danych, które przetwarzamy, cele, dla których są one przetwarzane, źródło danych, jeśli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od Niego, a także, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym udostępniliśmy Jego dane. Kopię swoich danych Klient może otrzymać od nas bezpłatnie. Jeżeli będzie On potrzebował dodatkowych kopii, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Go kosztami tych kopii.

Prawo do sprostowania (Artykuł 16, RODO):

Klient ma prawo zażądać od nas sprostowania niedokładnych danych Jego dotyczących. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby dane, które przechowujemy i przetwarzamy na bieżąco były dokładne, kompletne i aktualne, w oparciu o najbardziej aktualne dostępne informacje.

Prawo do usunięcia danych (Artykuł 17, RODO):

Klient ma prawo do żądania usunięcia jEGOa danych osobowych przechowywanych u nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18, RODO):

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych, jeżeli kwestionuje On prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Klient nie zgadza się na ich usunięcie i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub jeżeli Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21, RODO.

Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20, RODO):

Klient ma prawo zażądać, abyśmy przekazali Jego dane - jeśli jest to technicznie możliwe - innemu odpowiedzialnemu podmiotowi. Prawo to można jednak egzekwować tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zamiast otrzymywać kopię swoich danych, Klient może również poprosić nas o przekazanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, wskazanemu przez Niego.

Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21, RODO):

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych z przyczyn wynikających z Jego szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta, na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać dane Klienta. Nie dotyczy to sytuacji, w której możemy wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przewyższają interesy Klienta, lub jeśli potrzebujemy Jego danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wycofania zgody (art. 7(3), RODO):

Klient ma prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych osobowych na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

b. Jeśli Klient ma poczucie, że nie odpowiedzieliśmy w odpowiedni sposób na Jego prośby lub skargi, lub ma On dalsze obawy, ma dodatkowo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Odpowiedzialnym organem jest dla nas 

c. Można dowiedzieć się więcej o prawach Klienta jako osoby, której dane dotyczą, wysyłając zapytanie na adres [email protected].

3. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowejPodczas wizyty na naszej stronie internetowej, tzn. bez rejestracji lub wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie danych, automatycznie zapisywane są tylko te dane osobowe, które przeglądarka Użytkownika przekazuje na nasz serwer. W celu spełnienia tych technicznych wymagań, aby Użytkownicy mogli oglądać naszą stronę internetową i zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa, zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data i czas wizyty Użytkownika,
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
 • Treść zapytania (konkretna odwiedzona strona),
 • Kod statusu dostępu/HTTP,
 • Ilość przesłanych danych,
 • Strona internetowa, z której nastąpiło przejście do serwisu,
 • Przeglądarka,
 • System operacyjny, urządzenie i jego interfejs Użytkownika,
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.


Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i uzasadnionych interesach (Artykuł 6 ust. 1 lit. f), RODO):

Aby zapewnić płynne połączenie ze stroną internetową

Aby zagwarantować komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej

Aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu, jak również do innych celów administracyjnych.

Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanych plikach dziennika. Podczas wizyty na tej stronie internetowej informacje te są automatycznie zapisywane bez ingerencji Użytkownika i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia. Jeśli Użytkownik nie chce, aby powyższe dane osobowe były gromadzone, nie powinien On wchodzić na naszą stronę internetową, ponieważ nie będziemy w stanie umożliwić Mu dostępu do naszej strony internetowej bez tych danych osobowych.

4. Korzystanie z naszego sklepu internetowego: zamówienia i zwroty produktówJeśli Użytkownik chce złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Niego danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej z Nim umowy sprzedaży. Dane niezbędne do zawarcia umowy są oznaczone, dalsze dane podawane są dobrowolnie. Podane przez Użytkownika-Klienta dane osobowe wykorzystujemy do realizacji zamówienia i zwrotów. W celu pobierania opłat możemy przekazać dane Klienta dotyczące płatności do naszego banku domowego lub do wybranego dostawcy usług płatniczych. Aby zarządzać dostawą towarów do Klienta, a także ze względu na charakter transakcji, będziemy musieli udostępnić Jego adres dostawy i dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu) firmom dostawczym. Udostępniane będą tylko ściśle niezbędne dane w celu koordynacji dostawy, ochrony przed oszustwami i wyjaśnienia pilnych kwestii. Podstawą prawną jest to, że to przetwarzanie jest obiektywnie konieczne do wykonania umowy sprzedaży z Klientem (art. 6 (1) (b) RODO). Oznacza to, że sprzedaż towarów nie może zostać w pełni zrealizowana, jeśli nie dojdzie do tego konkretnego przetwarzania danych osobowych, o których mowa. Należy pamiętać, że niepodanie obowiązkowych danych osobowych może doprowadzić do tego, że zamówienie Klienta u nas nie będzie mogło być zrealizowane.

Jeśli Klient chce dokonać zwrotu produktu, będziemy musieli również udostępnić Jego dane osobowe (adres dostawy i dane kontaktowe) przypisanej organizacji pozarządowej/charytatywnej lub firmie kurierskiej w celu odbioru i odebrania produktu. Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 (1) (b) RODO) oraz nasz uzasadniony interes w zarządzaniu zwrotami produktów.

5. Odbiorcy danych osobowycha. W ramach prowadzonej przez nas działalności i świadczonych usług może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas przechowywanych danych osobowych dotyczących Klientów osobom fizycznym, prawnym lub organom publicznym. Z naszymi usługodawcami zawieramy umowy, które gwarantują, że mogą oni przetwarzać dane osobowe Klientów wyłącznie w sposób, który im wyraźnie zleciliśmy. Ponadto zapewniamy, że podejmują oni niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego przetwarzania danych i przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne. Zewnętrzni usługodawcy, którzy mogą otrzymywać dane osobowe, zasadniczo należą do następujących kategorii odbiorców:

Spółki zależne i stowarzyszone

Instytucje kredytowe i dostawcy usług płatniczych w zakresie rozliczeń i przetwarzania płatności (dostawcy płatności online)

Przesyłający paczki

Organizacja pozarządowa/charytatywna, która zbiera zwroty produktów

Dostawca usług informatycznych w celu utrzymywania i obsługi serwisowej produktów

Dostawca usług informatycznych do utrzymania naszej infrastruktury IT

Dostawca chmury

Dostawca usług w zakresie optymalizacji oferty online

Dostawcy usług windykacyjnych lub prawnicy w celu dochodzenia należności i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jeżeli w przypadku sprawy windykacyjnej dane osobowe (dane Klienta i dane kontaktowe, dane dotyczące płatności i konsumpcji oraz dane dotyczące roszczeń) zostaną przekazane dostawcy usług windykacyjnych, Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o planowanym przekazaniu danych.

b. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej, zapewnimy, że dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z poziomem ochrony danych RODO. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, przekazujemy dane wyłącznie dostawcom usług z państw trzecich, którzy oferują odpowiednie gwarancje zgodnie z Artykuł 46, RODO (zazwyczaj standardowe klauzule umowne).

6. Komunikacja i formularz kontaktowyKiedy Klient kontaktuje się z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Niego informacje będą przetwarzane w celu realizacji przesłanego zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Jeśli Klient kontaktuje się z nami w związku z zakupem, naszą podstawą prawną do przetwarzania Jego danych osobowych jest to, że są one potrzebne do wykonania naszej umowy sprzedaży z Nim. Jeśli Klient kontaktuje się z nami w związku z innymi sprawami, naszą podstawą prawną do przetwarzania Jego danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, aby zająć się Jego sprawą i umożliwić Mu szybki i łatwy kontakt z nami. Podstawą prawną jest Artykul 6 ust. 1 lit. (f), RODO. Zebrane przez nas w tym kontekście dane osobowe zostaną usunięte po całkowitym wyjaśnieniu żądania związanego z kontaktem, a także nie należy oczekiwać, że konkretny kontakt stanie się ponownie istotny w przyszłości, chyba że sprzeciwią się temu prawne zobowiązania do przechowywania.

7. Newslettery i powiadomienia drogą elektronicznąa. Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje promocyjne. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie. Za pomocą poniższych wskazówek informujemy Klientów o zawartości naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o prawie Klientów do sprzeciwu.

Do subskrypcji naszego newslettera używamy zalogowanej procedury Double-Opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu subskrypcji Klienci otrzymają e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na obcy adres e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w danych Klienta zapisanych przez usługodawcę. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnych nadużyć dotyczących danych osobowych.

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i służy do osobistego zwracania się do Klienta. Po potwierdzeniu zapisujemy adres e-mail Klienta w celu wysyłania newslettera. Wysyłka newslettera i pomiar wydajności opierają się na zgodzie Klienta, jeśli się na niego zapisał.

b. Jeśli Klient otrzymuje newsletter, powiadomienia i/lub marketing bez subskrypcji, robimy to na podstawie naszego Artykuł 6(1)(f), RODO i naszego uzasadnionego interesu marketingowego i informowania Klienta o naszych produktach i usługach.

c. Jeśli Klient nie chce już otrzymywać newslettera, może wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

8. Przechowywanie danychPrzechowujemy dane osobowe Klienta przez okres trwania relacji z Klientem lub przez wymagany prawem okres po zakończeniu takiej relacji lub umowy w celu obrony naszych roszczeń prawnych, ochrony i egzekwowania naszych praw lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami. Ogólnie rzecz biorąc, okres przechowywania dokumentów ważnych z podatkowego punktu widzenia (takich jak kwity księgowe) wynosi dziesięć (10) lat, natomiast innych dokumentów, które można uznać za dokumenty handlowe lub dotyczące transakcji biznesowych, wynosi sześć (6) lat.

9. Portale społecznościowea. Jesteśmy reprezentowani w wymienionych poniżej portalach społecznościowych i portalach oceny pracodawców. Te obecności są obsługiwane wyłącznie przez danego dostawcę. Służą one do bezpośredniej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami. Jeśli Klient skontaktuje się z nami za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępnia, jak również dane osobowe, które są niezbędne do przetworzenia wysłanego zapytania. O ile Klient wyraził zgodę operatorom odpowiednich platform mediów społecznościowych (np. poprzez checkbox opt-in), przetwarzanie odbywa się na podstawie Jego zgody. W każdej chwili Klient może odwołać swoją zgodę u operatora danej platformy ze skutkiem na przyszłość.

b. Kiedy Klient odwiedza nasze strony mediów społecznościowych, Jeg dane użytkownika są rejestrowane i przekazywane nam przez operatora. Dokładne rodzaje danych różnią się w zależności od dostawcy, ale generalnie obejmują następujące informacje:

Follower: liczba i przechowywane profile; informacje o wzroście i rozwoju w określonych ramach czasowych.

Reach: liczba osób, które widzą dany wkład; liczba interakcji z danym wkładem. Na tej podstawie można wywnioskować na przykład, które treści są lepiej odbierane przez społeczność niż inne.

Ad performance: do ilu osób dotarła dana kontrybucja lub płatna reklama i weszła z nią w interakcję?

Demografia: średni wiek odwiedzających, płeć, lokalizacja, język.

c. Ponieważ nasze kanały mediów społecznościowych są obsługiwane przez dostawców danej sieci społecznościowej, może wystąpić dodatkowe wykorzystanie danych osobowych Klienta przez odpowiedniego operatora, na które nie mamy wpływu. Wiąże się to często z zapisem adresu IP, tworzeniem statycznych ocen i przetwarzaniem dalszych informacji zapisanych w formie plików cookie. Nie mamy wpływu na generowanie i prezentację tych danych osobowych i nie możemy ani wyłączyć tej funkcji, ani zapobiec przetwarzaniu danych osobowych.

d. Dochodzenie praw i żądania osób, których dane dotyczą, mogą być najskuteczniej kierowane bezpośrednio do dostawców platformy, ponieważ tylko oni mają dostęp do danych osobowych Klienta i mogą podjąć natychmiastowe działania i udzielić informacji. Jeśli nasza współpraca będzie w tym celu konieczna, będziemy wspierać Klienta w egzekwowaniu praw jako osoby, której dane dotyczą.

e. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków korzystania z danej platformy, jak również szczegółowy opis dalszego przetwarzania danych i odpowiednie możliwości sprzeciwu można znaleźć na stronach dostawców.

10. Wtyczki społecznościowo-medialneW naszych serwisach internetowych posiadamy zintegrowane wtyczki. Wtyczki te są oznaczone odpowiednim przyciskiem przynależnym do danego serwisu. Za pomocą tych wtyczek użytkownicy mogą udostępniać lub zamieszczać linki do odpowiednich stron internetowych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, lub polecać tam treści. Poprzez aktywną interakcję z tymi wtyczkami (np. poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub pozostawienie komentarza) informacje te są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego serwisu i tam zapisywane.

Gdy Klient odwiedza jeden z naszych serwisów internetowych, który zawiera aktywną wtyczkę, Jego przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami danego serwisu, które z kolei przekazują zawartość wtyczki do przeglądarki, Klienta która następnie integruje ją z wyświetlaną stroną. W ten sposób informacje o odwiedzinach naszych serwisów internetowych przekazywane są do odpowiedniego serwisu. Sami nie gromadzimy danych osobowych za pomocą wtyczek społecznościowych ani na temat ich wykorzystania i nie mamy wpływu na to, jakie dane gromadzi aktywowana wtyczka i w jaki sposób są one wykorzystywane przez usługodawcę. Należy założyć, że pobierany i wykorzystywany jest przynajmniej adres IP oraz informacje dotyczące urządzenia. Możliwe jest również, że usługodawca będzie próbował zapisać pliki cookie na używanym komputerze. Jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie, a jednocześnie odwiedza nasze usługi internetowe za pośrednictwem swojego osobistego konta użytkownika (np. poprzez inną sesję przeglądarki), usługodawca może przypisać wizytę w naszych usługach internetowych do swojego konta.

11. Facebook Insights - "Fanpage'e na Facebooku"Podczas odwiedzin naszej strony Facebook zbiera między innymi adres IP użytkowników, a także inne informacje, które są zapisywane na urządzeniu użytkowników w postaci plików cookies. Informacje te będą wykorzystywane w celu dostarczenia nam jako operatorowi strony na Facebooku informacji statystycznych dotyczących korzystania z Facebooka. Dostęp do tych statystyk uzyskujemy poprzez tak zwane "insights" Facebooka. Statystyki te są zbierane i udostępniane wyłącznie przez Facebook. My jako operator strony nie mamy wpływu na ich tworzenie i prezentację. Nie możemy również zatrzymać lub zapobiec ich tworzeniu i przetwarzaniu danych. Więcej informacji na temat "Insights" udostępnianych przez Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/pages/insights. W ramach "Insights" Facebook udostępnia nam następujące informacje: Liczba odsłon strony, "polubień", aktywność strony, zasięg, wrażenia, odsłony wideo, kliknięcia i reakcje na posty, zasięg postów, komentarze, udostępnione treści, odpowiedzi, stosunek płci, rozkład regionalny użytkowników (pochodzenie na podstawie kraju i miasta), język, otwarcia i kliknięcia w sklepie, kliknięcia na adres i na numer telefonu. Działanie tej strony na Facebooku i wynikające z niego przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na Artykul 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest informowanie i interakcja z użytkownikami i odwiedzającymi naszą stronę na Facebooku.

12. Pliki cookie

a. Oprócz wyżej wymienionych kategorii danych używamy plików cookie, aby doświadczenie odwiedzania naszej strony internetowej było jak najbardziej przyjazne dla Użytkownika i aby umożliwić Mu korzystanie z niektórych funkcji. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym przeglądarki Użytkownia, za pomocą których pewne informacje są przekazywane do osoby, która je utworzyła (w tym przypadku do nas). Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy komfortu użytkowania i skuteczności naszej strony internetowej.

b. Ta strona używa następujących rodzajów plików cookie:

Transient Cookies- Transient Cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to głównie pliki cookie sesji, które zapisują tak zwany "session-ID", który pozwala na przypisanie różnych zapytań w przeglądarce podczas danej sesji. Może to służyć do identyfikacji urządzenia podczas wielokrotnego odwiedzania strony internetowej w ramach jednej sesji. Te pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu okna przeglądarki.

Trwałe pliki cookie- Trwałe pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji i ustawień podczas kolejnej wizyty. Zapewnia to szybszy i wygodniejszy dostęp do witryny, ponieważ nie trzeba na przykład ponownie zmieniać ustawień językowych. To, jak długo plik cookie pozostaje na urządzeniu Użytkownika, zależy od czasu trwania lub daty wygaśnięcia danego pliku cookie oraz ustawień przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Trwałe pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą ustawień bezpieczeństwa w przeglądarce.

c. W zależności od rodzaju pliku cookie, używamy plików cookie albo na podstawie naszych uzasadnionych interesów (technicznie niezbędne pliki cookie, Artykul 6(1)(f), RODO) lub na podstawie zgody Uzytkownika (opcjonalne pliki cookie, Artykul 6(1)(a), RODO), zgodnie z wyborem banera plików cookie wyświetlanego po wejściu na stronę internetową. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszych ofert i naszej strony internetowej.