• Bezpłatna Wysyłka i Zwrot
 • 100 Nocy Próbnych
 • 10 Lat Gwarancji

Oświadczenie o ochronie prywatności

Cieszymy się, że korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Cieszymy się, że korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowycha. Poniżej informujemy o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować.

b. Administratorem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych ("EU GDPR") jest:

Emma Sleep GmbH

Wilhelm-Leuschner-Street 78

60329 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Można skontaktować się z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa danych za pośrednictwem następujących danych:

Emma Sleep GmbH

Datenschutzbeauftragter

Wilhelm-Leuschner-Street 78

60329 Frankfurt am Main

Germany

[email protected]

c. Jeśli w celu przedstawienia Państwu naszych usług lub wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych korzystamy z usług dostawców, z którymi zawarliśmy umowy, poinformujemy Państwa szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej.

2. Twoje prawa jako osoby, której dane dotycząa. Przysługują Ci następujące prawa wobec nas w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:

Prawo dostępu przez osobę, której dane dotyczą (Artykuł 15, EU GDPR):

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać od nas informacji na temat danych, które przechowujemy na Państwa temat. Informacje te obejmują m.in. kategorie danych, które przetwarzamy, cele, dla których są one przetwarzane, źródło danych, jeśli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od Państwa, a także, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym udostępniliśmy Państwa dane. Kopię swoich danych mogą Państwo otrzymać od nas bezpłatnie. Jeżeli będą Państwo potrzebowali dodatkowych kopii, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa kosztami tych kopii.

Prawo do sprostowania (Artykuł 16, EU GDPR):

Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania niedokładnych danych dotyczących Państwa. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby dane, które przechowujemy i przetwarzamy na bieżąco były dokładne, kompletne i aktualne, w oparciu o najbardziej aktualne dostępne informacje.

Prawo do usunięcia danych (Artykuł 17, EU GDPR):

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18, EU GDPR):

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na ich usunięcie i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21, EU GDPR.

Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20, EU GDPR):

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane - jeśli jest to technicznie możliwe - innemu odpowiedzialnemu podmiotowi. Prawo to można jednak egzekwować tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zamiast otrzymywać kopię swoich danych, mogą Państwo również poprosić nas o przekazanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, wskazanemu przez Państwa.

Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21, EU GDPR):

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane. Nie dotyczy to sytuacji, w której możemy wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, lub jeśli potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wycofania zgody (Artykuł 7(3), EU GDPR):

Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych osobowych, które opierało się na tej zgodzie.

b. Jeśli masz poczucie, że nie odpowiedzieliśmy w odpowiedni sposób na Twoje prośby lub skargi, lub masz dalsze obawy, masz dodatkowo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Odpowiedzialnym organem jest dla nas 

c. Możesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach jako osoby, której dane dotyczą, wysyłając zapytanie na adres [email protected]

3. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowejPodczas wizyty na naszej stronie internetowej, tzn. bez rejestracji lub wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie danych, automatycznie zapisywane są tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. W celu spełnienia tych technicznych wymagań, aby mogli Państwo oglądać naszą stronę internetową i zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa, zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data i czas Twojej wizyty,
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
 • Treść zapytania (konkretna odwiedzona strona),
 • Kod statusu dostępu/HTTP,
 • Ilość przesłanych danych,
 • Strona internetowa, z której nastąpiło przejście do serwisu
 • Przeglądarka,
 • System operacyjny, urządzenie i jego interfejs użytkownika,
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.


Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i uzasadnionych interesach (Artykuł 6 ust. 1 lit. f), EU GDPR):

Aby zapewnić płynne połączenie ze stroną internetową

Aby zagwarantować komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej

Aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu, jak również do innych celów administracyjnych.

Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanych plikach dziennika. Podczas wizyty na tej stronie internetowej informacje te są automatycznie zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia. Jeśli nie chcesz, aby powyższe dane osobowe były gromadzone, nie powinieneś wchodzić na naszą stronę internetową, ponieważ nie będziemy w stanie umożliwić Ci dostępu do naszej strony internetowej bez tych danych osobowych.

4. Korzystanie z naszego sklepu internetowego: zamówienia i zwroty produktówJeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Ciebie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej z Tobą umowy sprzedaży. Dane niezbędne do zawarcia umowy są oznaczone, dalsze dane podawane są dobrowolnie. Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy do realizacji zamówienia i zwrotów. W celu pobierania opłat możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku domowego lub do wybranego dostawcy usług płatniczych. Aby zarządzać dostawą towarów do Ciebie, a także ze względu na charakter transakcji, będziemy musieli udostępnić Twój adres dostawy i dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu) firmom dostawczym. Udostępniane będą tylko ściśle niezbędne dane w celu koordynacji dostawy, ochrony przed oszustwami i wyjaśnienia pilnych kwestii. Podstawą prawną jest to, że to przetwarzanie jest obiektywnie konieczne do wykonania umowy sprzedaży z Państwem (art. 6 (1) (b) GDPR). Oznacza to, że sprzedaż towarów nie może zostać w pełni zrealizowana, jeśli nie dojdzie do tego konkretnego przetwarzania danych osobowych, o których mowa. Należy pamiętać, że niepodanie obowiązkowych danych osobowych może doprowadzić do tego, że Państwa zamówienie u nas nie będzie mogło być zrealizowane.

Jeśli chcesz dokonać zwrotu produktu, będziemy musieli również udostępnić Twoje dane osobowe (adres dostawy i dane kontaktowe) przypisanej organizacji pozarządowej/charytatywnej lub firmie kurierskiej w celu odbioru i odebrania produktu. Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 (1) (b) GDPR) oraz nasz uzasadniony interes w zarządzaniu zwrotami produktów.

5. Odbiorcy danych osobowycha. W ramach prowadzonej przez nas działalności i świadczonych usług może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osobom fizycznym, prawnym lub organom publicznym. Z naszymi usługodawcami zawieramy umowy, które gwarantują, że mogą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób, który im wyraźnie zleciliśmy. Ponadto zapewniamy, że podejmują oni niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego przetwarzania danych i przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne. Zewnętrzni usługodawcy, którzy mogą otrzymywać dane osobowe, zasadniczo należą do następujących kategorii odbiorców:

Spółki zależne i stowarzyszone

Instytucje kredytowe i dostawcy usług płatniczych w zakresie rozliczeń i przetwarzania płatności (dostawcy płatności online)

Przesyłający paczki

Organizacja pozarządowa/charytatywna, która zbiera zwroty produktów

Dostawca usług informatycznych w celu utrzymywania i obsługi serwisowej produktów

Dostawca usług informatycznych do utrzymania naszej infrastruktury IT

Dostawca chmury

Dostawca usług w zakresie optymalizacji oferty online

Dostawcy usług windykacyjnych lub prawnicy w celu dochodzenia należności i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jeżeli w przypadku sprawy windykacyjnej dane osobowe (dane klienta i dane kontaktowe, dane dotyczące płatności i konsumpcji oraz dane dotyczące roszczeń) zostaną przekazane dostawcy usług windykacyjnych, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o planowanym przekazaniu danych.

b. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej, zapewnimy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z poziomem ochrony danych EU GDPR. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, przekazujemy dane wyłącznie dostawcom usług z państw trzecich, którzy oferują odpowiednie gwarancje zgodnie z Artykuł 46, EU GDPR (zazwyczaj standardowe klauzule umowne).

6. Komunikacja i formularz kontaktowyKiedy kontaktujesz się z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Jeśli kontaktujesz się z nami w związku z zakupem, naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest to, że są one potrzebne do wykonania naszej umowy sprzedaży z Tobą. Jeśli kontaktujesz się z nami w związku z innymi sprawami, naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, aby zająć się Twoją sprawą i umożliwić Ci szybki i łatwy kontakt z nami. Podstawą prawną jest Artykul 6 ust. 1 lit. (f), EU GDPR. Zebrane przez nas w tym kontekście dane osobowe zostaną usunięte po całkowitym wyjaśnieniu żądania związanego z kontaktem, a także nie należy oczekiwać, że konkretny kontakt stanie się ponownie istotny w przyszłości, chyba że sprzeciwią się temu prawne zobowiązania do przechowywania.

7. Newslettery i powiadomienia drogą elektronicznąa. Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje promocyjne. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie. Za pomocą poniższych wskazówek informujemy Państwa o zawartości naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do sprzeciwu.

Do subskrypcji naszego newslettera używamy zalogowanej procedury Double-Opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu subskrypcji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na obcy adres e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Państwa danych zapisanych przez usługodawcę. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnych nadużyć dotyczących danych osobowych.

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i służy do osobistego zwracania się do Państwa. Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres e-mail w celu wysyłania newslettera. Wysyłka newslettera i pomiar wydajności opierają się na Twojej zgodzie, jeśli się na niego zapisałeś.

b. Jeśli otrzymujesz newsletter, powiadomienia i/lub marketing bez subskrypcji, robimy to na podstawie naszego Artykuł 6(1)(f), EU GDPR i naszego uzasadnionego interesu marketingowego i informowania Cię o naszych produktach i usługach.

c. Jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera, możesz wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

8. Przechowywanie danychPrzechowujemy Państwa dane osobowe przez okres trwania relacji z klientem lub przez wymagany prawem okres po zakończeniu takiej relacji lub umowy w celu obrony naszych roszczeń prawnych, ochrony i egzekwowania naszych praw lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami. Ogólnie rzecz biorąc, okres przechowywania dokumentów ważnych z podatkowego punktu widzenia (takich jak kwity księgowe) wynosi dziesięć (10) lat, natomiast innych dokumentów, które można uznać za dokumenty handlowe lub dotyczące transakcji biznesowych, wynosi sześć (6) lat.

9. Portale społecznościowea. Jesteśmy reprezentowani w wymienionych poniżej portalach społecznościowych i portalach oceny pracodawców. Te obecności są obsługiwane wyłącznie przez danego dostawcę. Służą one do bezpośredniej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, jak również dane osobowe, które są niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania. O ile wyrazili Państwo zgodę operatorom odpowiednich platform mediów społecznościowych (np. poprzez checkbox opt-in), przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę u operatora danej platformy ze skutkiem na przyszłość.

b. Kiedy odwiedzasz nasze strony mediów społecznościowych, Twoje dane użytkownika są rejestrowane i przekazywane nam przez operatora. Dokładne rodzaje danych różnią się w zależności od dostawcy, ale generalnie obejmują następujące informacje:

Follower: liczba i przechowywane profile; informacje o wzroście i rozwoju w określonych ramach czasowych.

Reach: liczba osób, które widzą dany wkład; liczba interakcji z danym wkładem. Na tej podstawie można wywnioskować na przykład, które treści są lepiej odbierane przez społeczność niż inne.

Ad performance: do ilu osób dotarła dana kontrybucja lub płatna reklama i weszła z nią w interakcję?

Demografia: średni wiek odwiedzających, płeć, lokalizacja, język.

c. Ponieważ nasze kanały mediów społecznościowych są obsługiwane przez dostawców danej sieci społecznościowej, może wystąpić dodatkowe wykorzystanie Twoich danych osobowych przez odpowiedniego operatora, na które nie mamy wpływu. Wiąże się to często z zapisem Państwa adresu IP, tworzeniem statycznych ocen i przetwarzaniem dalszych informacji zapisanych w formie plików cookie. Nie mamy wpływu na generowanie i prezentację tych danych osobowych i nie możemy ani wyłączyć tej funkcji, ani zapobiec przetwarzaniu danych osobowych.

d. Dochodzenie praw i żądania osób, których dane dotyczą, mogą być najskuteczniej kierowane bezpośrednio do dostawców platformy, ponieważ tylko oni mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą podjąć natychmiastowe działania i udzielić informacji. Jeśli nasza współpraca będzie w tym celu konieczna, będziemy wspierać Państwa w egzekwowaniu praw jako osoby, której dane dotyczą.

e. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków korzystania z danej platformy, jak również szczegółowy opis dalszego przetwarzania danych i odpowiednie możliwości sprzeciwu można znaleźć na stronach dostawców.

10. Wtyczki społecznościowo-medialneW naszych serwisach internetowych posiadamy zintegrowane wtyczki. Wtyczki te są oznaczone odpowiednim przyciskiem przynależnym do danego serwisu. Za pomocą tych wtyczek użytkownicy mogą udostępniać lub zamieszczać linki do odpowiednich stron internetowych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, lub polecać tam treści. Poprzez aktywną interakcję z tymi wtyczkami (np. poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub pozostawienie komentarza) informacje te są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego serwisu i tam zapisywane.

Gdy odwiedzają Państwo jeden z naszych serwisów internetowych, który zawiera aktywną wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami danego serwisu, które z kolei przekazują zawartość wtyczki do Państwa przeglądarki, która następnie integruje ją z wyświetlaną stroną. W ten sposób informacje o odwiedzinach naszych serwisów internetowych przekazywane są do odpowiedniego serwisu. Sami nie gromadzimy danych osobowych za pomocą wtyczek społecznościowych ani na temat ich wykorzystania i nie mamy wpływu na to, jakie dane gromadzi aktywowana wtyczka i w jaki sposób są one wykorzystywane przez usługodawcę. Należy założyć, że pobierany i wykorzystywany jest przynajmniej adres IP oraz informacje dotyczące urządzenia. Możliwe jest również, że usługodawca będzie próbował zapisać pliki cookie na używanym komputerze. Jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie, a jednocześnie odwiedza nasze usługi internetowe za pośrednictwem swojego osobistego konta użytkownika (np. poprzez inną sesję przeglądarki), usługodawca może przypisać wizytę w naszych usługach internetowych do swojego konta.

11. Facebook Insights - "Fanpage'e na Facebooku"Podczas odwiedzin naszej strony Facebook zbiera między innymi Twój adres IP, a także inne informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu w postaci plików cookies. Informacje te będą wykorzystywane w celu dostarczenia nam jako operatorowi strony na Facebooku informacji statystycznych dotyczących korzystania z Facebooka. Dostęp do tych statystyk uzyskujemy poprzez tak zwane "insights" Facebooka. Statystyki te są zbierane i udostępniane wyłącznie przez Facebook. My jako operator strony nie mamy wpływu na ich tworzenie i prezentację. Nie możemy również zatrzymać lub zapobiec ich tworzeniu i przetwarzaniu danych. Więcej informacji na temat "Insights" udostępnianych przez Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/pages/insights. W ramach "Insights" Facebook udostępnia nam następujące informacje: Liczba odsłon strony, "polubień", aktywność strony, zasięg, wrażenia, odsłony wideo, kliknięcia i reakcje na posty, zasięg postów, komentarze, udostępnione treści, odpowiedzi, stosunek płci, rozkład regionalny użytkowników (pochodzenie na podstawie kraju i miasta), język, otwarcia i kliknięcia w sklepie, kliknięcia na adres i na numer telefonu. Działanie tej strony na Facebooku i wynikające z niego przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na Artykul 6 ust. 1 lit. (f) EU GDPR oraz na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest informowanie i interakcja z użytkownikami i odwiedzającymi naszą stronę na Facebooku.

12. Pliki cookiea. Oprócz wyżej wymienionych kategorii danych używamy plików cookie, aby doświadczenie odwiedzania naszej strony internetowej było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i aby umożliwić Państwu korzystanie z niektórych funkcji. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym Państwa przeglądarki, za pomocą których pewne informacje są przekazywane do osoby, która je utworzyła (w tym przypadku do nas). Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy komfortu użytkowania i skuteczności naszej strony internetowej.

b. Ta strona używa następujących rodzajów plików cookie:

Transient Cookies - Transient Cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to głównie pliki cookie sesji, które zapisują tak zwany "session-ID", który pozwala na przypisanie różnych zapytań w przeglądarce podczas danej sesji. Może to służyć do identyfikacji Państwa urządzenia podczas wielokrotnego odwiedzania strony internetowej w ramach jednej sesji. Te pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu okna przeglądarki.

Trwałe pliki cookie - Trwałe pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie Twoich informacji i ustawień podczas kolejnej wizyty. Zapewnia to szybszy i wygodniejszy dostęp do witryny, ponieważ nie trzeba na przykład ponownie zmieniać ustawień językowych. To, jak długo plik cookie pozostaje na Państwa urządzeniu, zależy od czasu trwania lub daty wygaśnięcia danego pliku cookie oraz ustawień Państwa przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Trwałe pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą ustawień bezpieczeństwa w przeglądarce.

c. W zależności od rodzaju pliku cookie, używamy plików cookie albo na podstawie naszych uzasadnionych interesów (technicznie niezbędne pliki cookie, Artykul 6(1)(f), EU GDPR) lub na podstawie Twojej zgody (opcjonalne pliki cookie, Artykul 6(1)(a), EU GDPR), zgodnie z wyborem banera plików cookie wyświetlanego po wejściu na stronę internetową. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszych ofert i naszej strony internetowej.

d. Pliki cookies wykorzystywane w ramach strony internetowej mogą obejmować następujące elementy:

Trustpilot

Opis usługi

To jest usługa przeglądu. Ta usługa zbiera recenzje w celu uzyskania opinii.

Firma przetwarzająca

Trustpilot A/S

Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Copenhagen, Denmark

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Optymalizacja
 • Opinia
 • Pomoc techniczna
 • Analizy

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Sygnalizatory sieciowe
 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres IP
 • Lokalizacja geograficzna
 • Informacje o przeglądarce
 • Ustawienia urządzenia
 • Strefa czasowa
 • Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte po usunięciu konta.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Trustpilot A/S

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://de.legal.trustpilot.com/for-businesses/business-privacy-policy

Bing Ads Retargeting

Opis usługi

This is a retargeting service, which helps websites reconnect with previous visitors.

Firma przetwarzająca

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://aka.ms/privacyresponse

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Retargeting

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Browser language
 • Cookie information
 • Digital signature
 • IP address
 • Microsoft Click ID
 • Page title
 • Referrer URL
 • Screen resolution
 • URL
 • Version of UET
 • Event information
 • Page load time

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

European Union

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

The data is retained for 180 days.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Worldwide

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Microsoft Corporation

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok, 25 dni

Przechowywane informacje

 • Nazwa: _uetsid; This is a tracking cookie that is used for targeted advertising.

  ; Typ: cookie; Okres: 30 minut;
 • Nazwa: MUID; This is a user identifier tracking cookie to help count valid clicks for targeted advertising.

  ; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 25 dni;
 • Nazwa: MUIDB; This is a user identifier tracking cookie used by Microsoft Bing Ads, which is used for targeted advertising.

  ; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 25 dni;
 • Nazwa: _uetvid; This is used to track visitors across multiple websites in order to present relevant advertisements based on the visitor's preferences.; Typ: cookie; Okres: 16 dni;

Taboola

Opis usługi

To jest platforma reklamowa. Dzięki tej usłudze możliwe jest zwiększenie zaangażowania użytkowników.

Firma przetwarzająca

Taboola Europe Limited

Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, UK

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Reklama
 • Analizy
 • Personalizacja
 • Świadczenie usług

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Dane dot. awarii
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • System operacyjny urządzenia
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres IP
 • Referrer URL
 • Odwiedzone strony internetowe
 • Informacje o wydarzeniu

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Informacje o użytkownikach są przechowywane nie dłużej niż 18 miesięcy od ostatniej interakcji użytkownika z usługą.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Chiny
 • Izrael
 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Affiliates
 • Service providers
 • Customers

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.taboola.com/privacy-policy

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.taboola.com/de/cookie-policy

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok

Przechowywane informacje

 • Nazwa: taboola_session_id; Tworzy tymczasowy identyfikator sesji, aby uniknąć wyświetlania zduplikowanych rekomendacji na stronie.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: trc.taboola.com ;
 • Nazwa: taboola_select; Utrzymuje zapis, czy użytkownik wykonał akcję w funkcji „Taboola Select”.; Typ: cookie; Okres: 1 rok; Domena: taboola.com;
 • Nazwa: taboola_fp_td_user_id ; Wskazuje, że użytkownik kliknął element zalecany przez usługi Taboola. Jest to wykorzystywane do celów raportowania i analizy.; Typ: cookie; Okres: 1 rok; Domena: taboola.com;
 • Nazwa: t_gid; Przypisuje unikalny identyfikator użytkownika, który pozwala firmie Taboola polecać temu użytkownikowi określone reklamy i treści.; Typ: cookie; Okres: 1 rok; Domena: taboola.com;
 • Nazwa: trc_cookie_storage; Przypisuje unikalny identyfikator użytkownika, który jest używany do celów atrybucji i raportowania.; Typ: cookie; Okres: 1 rok;
 • Nazwa: _tb_sess_r; Wykorzystywane na stronach internetowych Klientów wydawcy taboola, którzy korzystają z usług Taboola Newsroom. Utrzymuje odniesienie do sesji dotyczące wizyty użytkownika na tej konkretnej stronie internetowej.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;
 • Nazwa: _tb_t_ppg; Wykorzystywane na stronach internetowych Klientów naszych wydawców, którzy korzystają z usług Taboola Newsroom. Ten cookie służy do identyfikacji witryny odsyłającej (tj. witryny, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na witrynę tego wydawcy).; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: abLdr; Obsługuje rutynowe ulepszenia techniczne i wydajnościowe usług opartych na przeglądarce Taboola.; Typ: cookie; Okres: 3 godzin; Domena: taboola.com;
 • Nazwa: abMbl; Obsługuje rutynowe ulepszenia techniczne i wydajnościowe dla mobilnych usług SDK firmy Taboola.; Typ: cookie; Okres: 3 godzin; Domena: taboola.com;
 • Nazwa: tb_click_param; Wykorzystywane na stronach internetowych Klientów wydawcy taboola, którzy korzystają z usług Taboola Newsroom. Mierzy wydajność klikanych artykułów na stronie głównej wydawcy.; Typ: cookie; Okres: 30 sekund;

Criteo

Opis usługi

To jest usługa reklamowa. Służy do tworzenia spersonalizowanych reklam dla konsumentów.

Firma przetwarzająca

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paris, France

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Reklama
 • Marketing
 • Personalizacja
 • Przekierowanie

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje o przeglądarce
 • Kliknij ścieżkę
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Pliki wyświetlone
 • Informacje o lokalizacji
 • Adres IP
 • Identyfikatory reklam mobilnych
 • Liczba wyświetleń strony
 • Wyświetlone produkty
 • Terminy wyszukiwania
 • Identyfikatory techniczne
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Liczba wyświetlonych reklam
 • Referrer URL

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6. ust. 1 s. 1 lit. a RODO

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Na całym świecie

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Subsidiaries
 • Affiliated companies

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.criteo.com/privacy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://www.criteo.com/privacy/#user-choices

Przechowywane informacje

 • Nazwa: r.ack; This is used for identification on Safari.; Typ: cookie; Okres: 1 godzina;
 • Nazwa: ASP.NET_Sessionid; The session ID is used to uniquely identify a browser on the server.; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: uid; This is used to identify users for remarketing purposes.; Typ: cookie; Okres: 1 rok;
 • Nazwa: optout; This cookie allows Criteo to identify the disabled users.; Typ: cookie; Okres: 5 lat/-a;
 • Nazwa: uic; Its is used to identify the context of the user, e.g. in which stage of the buying process the user is.; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: evt; This cookie contains the information about the last visited page on the customer's website.; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: udc; This is used for dynamic inventory selection.; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: acdc; This is used to collect data on whether the user accessed the website from a mobile or stationary device.; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: zdi; This is usde to capture how often a user triggers a passback on a publisher's zone.; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: eid; This cookie contains the user ID of publishers/marketers.; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: cto_tld_test; This is used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present relevant advertising to the visitor. ; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: cto_bundle; This is used to present relevant content and advertising to the visitor.; Typ: web;
 • Nazwa: criteo_write_test; This is used to help third-party advertisers provide personalized content and advertising while users are browsing other websites.; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: opt; This cookie contains the information whether a user has unsubscribed from the service or from one of the marketers within the network.; Typ: cookie; Okres: 1 rok;
 • Nazwa: cto_lwid; This cookie creates an alternative unique Criteo user ID per user and partner, which is used for tracking solutions.; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 1 miesiąc;
 • Nazwa: cto.idcpy; This cookie is used to create a User-ID.; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 1 miesiąc;
 • Nazwa: cto_clc; This cookie helps Criteo to better manage the tracking solution.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: cto_axid; This cookie is created only when the user graph is enabled for the client and supports Criteo's tracking solution.; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 25 dni;
 • Nazwa: cto_pxsig; This cookie is created only when the user graph is enabled for the client and supports Criteo's tracking solution.; Typ: cookie; Okres: 1 godzina;
 • Nazwa: cto_idfs, cto_sid; Służy to do prezentowania odwiedzającym odpowiednich treści i reklam.; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 1 miesiąc;

Facebook Social Plugins

Opis usługi

Jest to wtyczka społecznościowa Facebooka, która umożliwia użytkownikowi połączenie swojej strony internetowej z portalem społecznościowym Facebook.

Firma przetwarzająca

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Integracja funkcji Facebooka
 • Optymalizacja
 • Marketing

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje o przeglądarce
 • Data i godzina wizyty
 • Identyfikator administratora konta na Facebooku
 • Odwiedzone strony internetowe
 • Nagłówek HTTP
 • Dane interakcji
 • Typ przeglądarki
 • Adres IP

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Singapur

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Cloudflare

Opis usługi

Jest to usługa zapewniająca zwiększone bezpieczeństwo i wydajność stron internetowych. Cloudflare oferuje na przykład sieć dostarczania treści („CDN”), aby poprawić czas ładowania strony internetowej. Korzystanie z CDN umożliwia użytkownikowi szybsze udostępnianie treści do wyszukiwania za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo.

Firma przetwarzająca

Cloudflare Inc.

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States of America

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected], [email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Optymalizacja
 • Bezpieczeństwo strony internetowej
 • Poprawa usług
 • Zmniejszenie wykorzystania przepustowości

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres IP
 • Informacje o konfiguracji systemu
 • Nazwa strony internetowej
 • Data i godzina zapytania
 • Nazwa i adres URL ostatnio otwieranego pliku
 • Ilość przesłanych danych
 • informacja o statusie
 • System operacyjny urządzenia
 • Referrer URL
 • Żądający dostawca
 • Typ urządzenia
 • Czas żądania serwera

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Singapur
 • Australia
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie;

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Cloudflare Group

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 miesiąc

Przechowywane informacje

 • Nazwa: _cf_bm; Ten cookie jest ustawiany przez Cloudflare. Plik cookie służy do obsługi zarządzania botami Cloudflare.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;
 • Nazwa: __cflb; Ten cookie służy do równoważenia obciążenia. Ten cookie jest ustawiony do kierowania przyszłych żądań do tego samego źródła, optymalizując wykorzystanie zasobów sieciowych.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: cloudflare.com;
 • Nazwa: cf_ob_info; Ten cookie dostarcza informacji o nieudanych żądaniach do naszej witryny.; Typ: cookie; Okres: 30 sekund;
 • Nazwa: cf_use_ob; Ten cookie informuje Cloudflare o pobraniu żądanego zasobu z pamięci podręcznej Always Online na wyznaczonym porcie.; Typ: cookie; Okres: 30 sekund;
 • Nazwa: __cfruid; Ten cookie jest wymagany do zarządzania ruchem przychodzącym i lepszego wglądu w pochodzenie konkretnego żądania.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: cloudflare.com;
 • Nazwa: cf_clearance; Ten cookie jest ustawiany przez witryny chronione przez Cloudflare wyświetlające Captcha lub zarządzane wyzwanie. Ten plik Cookie przechowuje dowód, że wyzwanie zostało zaliczone.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;

Here

Opis usługi

To jest usługa mapowania.

Firma przetwarzająca

HERE Global B.V

Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Funkcjonalność
 • Marketing

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Sygnalizatory sieciowe

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres IP
 • Data i godzina wizyty
 • Typ przeglądarki
 • Język przeglądarki
 • Lokalizacja geograficzna
 • Unikatowy identyfikator urządzenia
 • Referrer URL

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://legal.here.com/en-gb/privacy

Google Ads

Opis usługi

To jest usługa reklamowa.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Reklama
 • Analizy
 • Świadczenie usług
 • Statystyki

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Wyświetlone reklamy
 • Identyfikator plików cookie
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres IP
 • Terminy wyszukiwania
 • Wyświetlane reklamy
 • ID klienta
 • Wyświetlenia
 • Identyfikatory online
 • Informacje o przeglądarce

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania. Dane dziennika są anonimizowane po 9 miesiącach, a informacje o plikach cookie są anonimizowane po 18 miesiącach.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Chile
 • Singapur
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Tajwan

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok

Przechowywane informacje

 • Nazwa: CONSENT; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: rc::b; Typ: web;
 • Nazwa: rc::c; Typ: web;
 • Nazwa: pid; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: rc::a; Typ: web;
 • Nazwa: test_cookie; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: IDE; Typ: cookie; Okres: - ;

New Relic

Opis usługi

To jest usługa analizy wydajności.

Firma przetwarzająca

New Relic Inc.

188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, United States of America

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Marketing
 • Cyfrowe monitorowanie wydajności
 • Analizy

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Zestawy narzędzi programowych dla urządzeń mobilnych
 • Interfejsy API

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje o przeglądarce
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • System operacyjny urządzenia
 • Nazwa domeny
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres IP
 • Dane wydajności
 • Unikatowy identyfikator urządzenia
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Identyfikator użytkownika
 • Kwerendy bazy danych

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Stany Zjednoczone Ameryki

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Na całym świecie

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • New Relic Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Przechowywane informacje

 • Nazwa: JSESSIONID; Ten cookie jest ustawiany przez New Relic i służy do przechowywania identyfikatora sesji, dzięki czemu New Relic może monitorować liczbę sesji dla aplikacji.; Typ: cookie; Okres: Sesja;

Mouseflow

Opis usługi

Jest to usługa analityki internetowej.

Firma przetwarzająca

Mouseflow Inc.

Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V, Denmark

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Personalizacja
 • Analizy

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Skrypty
 • Pixel

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Kliknij ścieżkę
 • Wyświetlony content
 • Lokalizacja geograficzna
 • Informacje o lokalizacji
 • Adres IP
 • Ruchy myszką
 • Informacje o systemie operacyjnym
 • Odwiedzone strony
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Ilość czasu spędzonego na stronie
 • Przewijanie aktywności
 • Informacje o przeglądarce

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Mouseflow Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://mouseflow.com/privacy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://support.mouseflow.com/support/solutions/articles/44001550895-what-is-your-cookie-policy-

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://mouseflow.com/opt-out/

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 2 miesiące/-y, 29 dni

Przechowywane informacje

 • Nazwa: mf_user; Ten cookie określa, czy użytkownik odwiedza witrynę po raz pierwszy, czy powraca. Odbywa się to za pomocą przełącznika tak/nie - nie są przechowywane żadne dalsze informacje o użytkowniku.; Typ: cookie; Okres: 2 miesiące/-y, 29 dni; Domena: https://mouseflow.com/;
 • Nazwa: mf_###; Plik cookie zawiera informacje o aktualnej wizycie na stronie, ale nie zawiera informacji, które mogą zidentyfikować odwiedzającego. Plik cookie jest usuwany po zakończeniu sesji, tj. po opuszczeniu serwisu przez użytkownika.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: https://mouseflow.com/;

Spoteffects

Opis usługi

To jest usługa analityki internetowej.

Firma przetwarzająca

XAD Spoteffects GmbH

Saarstrasse 7, DE - 80797 Munich, Germany

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analizy

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Referrer URL
 • Odwiedzone strony
 • Kliknięte linki
 • Informacje o urządzeniu
 • Lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • XAD Spoteffects GmbH

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://xadspoteffects.com/datenschutzerklaerung/

Amazon Pay

Opis usługi

To jest usługa płatnicza.

Firma przetwarzająca

Amazon Payments Europe S.C.A.

38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Płatność

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres
 • Informacje o przeglądarce
 • Data urodzenia
 • Informacje o urządzeniu
 • Adres e-mail
 • Imię
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres IP
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Strefa czasowa
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Dane banku
 • Dane przepływu użytkowników
 • Szczegóły zakupu

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Amazon Payments Europe s.c.a.
 • Amazon Payments, Inc.
 • Amazon.com, Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://pay.amazon.de/help/201751600

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok

Przechowywane informacje

 • Nazwa: amazon-pay-abtesting-apa-migration; Upewnia się, że dla używanej technologii rejestracji wyświetlany jest prawidłowy przycisk Amazon Pay; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: amazon-pay-abtesting-new-widgets; Zapewnia, że podczas realizacji transakcji renderowane są prawidłowe widżety Amazon Pay; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: amazon-pay-connectedAuth; Upewnia się, że do logowania kupującego używany jest prawidłowy proces logowania; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: apay-session-set ; Dba o zachowanie prawidłowej sesji podczas wymeldowania; Typ: cookie; Okres: 1 rok;
 • Nazwa: language ; Upewnia się, że korzystanie z Amazon Pay jest prezentowane we właściwym języku; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: amazon_Login_state_cache; Upewnia się, że logowanie kupującego działa poprawnie; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: amazon_Login_accessToken; Upewnia się, że logowanie kupującego działa poprawnie w przepływie przekierowania; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: apayLoginState; Upewnia się, że kupujący widzi prawidłowe widżety dla starszego przepływu; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: amazon-pay-cors-blocked-status ; Określa optymalny routing ruchu, aby uniknąć blokowania skryptów; Typ: cookie; Okres: 1 godzina;

Google Tag Manager

Opis usługi

To jest system zarządzania tagami. Za pomocą Menedżera tagów Google tagi można integrować centralnie za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Tagi to małe sekcje kodu, które mogą śledzić działania. Kody skryptów innych narzędzi są integrowane za pośrednictwem Menedżera tagów Google. Menedżer tagów pozwala kontrolować, kiedy dany tag jest wyzwalany.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Zarządzanie znacznikami

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Znaczniki witryny

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Globalne dane o uruchamianiu tagów

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte po 14 dniach od ich odzyskania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Singapur
 • Tajwan
 • Chile
 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google Optimize

Opis usługi

Jest to usługa optymalizacji i analizy stron internetowych. Pomaga marketerom internetowym i webmasterom zwiększyć współczynniki konwersji odwiedzających i ogólną satysfakcję odwiedzających, testując różne kombinacje treści witryny. Dzięki temu użytkownik może przeprowadzać testy A/B na swojej stronie internetowej. Testy A/B pozwalają zestawić ze sobą różne opcje projektowania elementów strony internetowej.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Optymalizacja
 • Poprawa usług
 • Testowanie

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Anonimowy adres IP
 • Zachowanie użytkownika
 • Typ przeglądarki
 • Wersja przeglądarki
 • System operacyjny urządzenia
 • Typ urządzenia
 • Adres URL
 • Ścieżka odwiedzających na stronie internetowej
 • Referrer URL
 • Lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Chile
 • Singapur
 • Tajwan;

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
 • Alphabet Inc

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 2 miesiące/-y, 29 dni

Przechowywane informacje

 • Nazwa: _gaexp; Ten cookie jest ustawiony w celu określenia udziału użytkownika w eksperymencie i wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został uwzględniony.; Typ: cookie; Okres: 2 miesiące/-y, 29 dni;
 • Nazwa: _opt_utmc; Ten cookie przechowuje informacje o kampanii marketingowej, którą użytkownik ostatnio odwiedził na stronie.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: _opt_awcid; Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Na podstawie tego identyfikatora Google może rozpoznawać użytkownika na różnych stronach internetowych i wyświetlać spersonalizowane reklamy.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: _opt_awmid; Ten cookie jest ustawiany, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową po kliknięciu reklamy Google. Zawiera informacje o tym, z którego konta klienta zostało zamieszczone kliknięcie reklamy.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: _opt_awgid; Ten cookie jest ustawiany, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową po kliknięciu reklamy Google. Zawiera informacje o tym, do jakiej kampanii reklamowej należy kliknięta reklama.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: _opt_awkid; Ten cookie jest ustawiany, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową po kliknięciu reklamy Google. Zawiera informacje o kryteriach wyboru użytych do umieszczenia reklamy, np. jakie słowo kluczowe zostało wpisane do Google.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: _opt_expid; Ten cookie jest tworzony podczas przeprowadzania eksperymentu dotyczącego przekierowania. Przechowuje identyfikator eksperymentu, identyfikator wariantu i stronę odsyłającą do przekierowywanej strony.; Typ: cookie; Okres: 10 sekund;

Microsoft Clarity

Opis usługi

Jest to narzędzie analityczne, które zapewnia statystyki użytkowania witryny, rejestrowanie sesji i mapy cieplne.

Firma przetwarzająca

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://www.microsoft.com/en-GB/concern/privacy

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analiza zachowań klientów

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Kod śledzenia

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje o przeglądarce
 • Kraj
 • Kliknięte linki
 • Ruchy myszką
 • Informacje o systemie operacyjnym
 • Referrer URL
 • Zachowanie użytkownika
 • Liczba kliknięć

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Stany Zjednoczone Ameryki

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu rejestracji.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Microsoft Corporation

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq#privacy

Freshchat

Opis usługi

To jest oprogramowanie do czatu na żywo. Pozwala firmom na interakcję z odwiedzającymi ich witrynę.

Firma przetwarzająca

Freshworks Inc.

1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, United States of America

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Pomoc techniczna
 • Optymalizacja

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Zapis czatu
 • Adres IP
 • Adres e-mail
 • Dane o użytkowaniu aplikacji

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Stany Zjednoczone Ameryki

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Freshworks Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.freshworks.com/privacy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.freshworks.com/list-of-cookies/

AWIN

Opis usługi

To jest sieć afiliacyjna.

Firma przetwarzająca

AWIN AG

Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germany

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Marketing partnerski
 • Tracking

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Znaczniki przebiegu surfowania

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Wyświetlone reklamy
 • Informacje o przeglądarce
 • Reklamy kliknięte
 • Informacje o urządzeniu
 • System operacyjny urządzenia
 • Referrer URL
 • Kliknięto reklamę czasową
 • Wyświetlono reklamę czasową
 • Punkt kontaktowy dla medium reklamowego
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Agent użytkownika
 • Transakcje biznesowe
 • Informacje o zamówieniu
 • Potencjalni klienci
 • Informacje pochodzące z biuletynu
 • Sukces poleconych

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • AWIN AG

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.awin.com/us/legal/privacy-policy

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok

Przechowywane informacje

 • Nazwa: zttpvc; Ustaw, gdy zobaczysz reklamę. Przechowuje identyfikator strony internetowej, która pokazuje reklamę i czas, w którym ją zobaczyłeś.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: ad.zanox.com;
 • Nazwa: ztvc; Ustaw, gdy zobaczysz reklamę. Przechowuje identyfikator strony internetowej, która pokazuje reklamę i czas, w którym ją zobaczyłeś.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: www.zanox-affiliate.de ;
 • Nazwa: zptpvc; Ustaw, gdy zobaczysz reklamę. Przechowuje identyfikator witryny, która wyświetliła reklamę, oraz czas, w którym ją zobaczyłeś.; Typ: cookie; Okres: 2 miesiące/-y, 29 dni; Domena: www.zanox-affiliate.de ;
 • Nazwa: zpvc; Ustaw, gdy zobaczysz reklamę. Przechowuje identyfikator witryny, która wyświetliła reklamę, oraz czas, w którym ją zobaczyłeś.; Typ: cookie; Okres: 2 miesiące/-y, 29 dni; Domena: www.zanox-affiliate.de ;
 • Nazwa: ztcc; Ustaw po kliknięciu jednego z łączy AWIN. Przechowuje identyfikatory strony odsyłającej, reklamy, na którą kliknąłeś, grupy reklam, do której należy reklama, czas kliknięcia na nią, identyfikator typu reklamy i wszelkie odniesienia, które strona odsyłająca dodaje do kliknięcia.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: www.zanox-affiliate.de ;
 • Nazwa: zcc; Ustaw po kliknięciu jednego z łączy AWIN. Przechowuje identyfikatory witryny odsyłającej, reklamy, na które kliknąłeś, grupę reklam, do której należy reklama, czas kliknięcia na nią, identyfikator typu reklamy i wszelkie odniesienia, które witryna odsyłająca dodaje do kliknięcia.; Typ: cookie; Okres: 1 rok; Domena: www.zanox-affiliate.de ;
 • Nazwa: bId; Ustawia identyfikator specyficzny dla przeglądarki, aby zidentyfikować nowe kliknięcie w tej samej przeglądarce.; Typ: cookie; Okres: 1 rok; Domena: awin1.com ;
 • Nazwa: aw*****; Ustaw po kliknięciu jednego z łączy AWIN. Przechowuje identyfikatory witryny odsyłającej, reklamy, na którą kliknąłeś, grupy reklam, do której należy reklama, czas kliknięcia, identyfikator typu reklamy, identyfikator produktu i wszelkie odniesienia, które witryna odsyłająca dodaje do kliknięcia.; Typ: cookie; Okres: 30 dni; Domena: awin1.com ;
 • Nazwa: AWSESS; Ustawiaj, gdy widzisz reklamę i pomagaj AWIN w upewnieniu się, że nie wyświetlają ci tej samej reklamy.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: awin1.com ;
 • Nazwa: awpv*****; Ustaw, gdy zobaczysz reklamę. Przechowuje identyfikator witryny, która wyświetliła reklamę, oraz czas, w którym ją zobaczyłeś.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień; Domena: awin1.com ;
 • Nazwa: AW; Ustaw po kliknięciu jednego z łączy AWIN. Przechowuje identyfikatory witryny odsyłającej, reklamy, na którą kliknąłeś, grupy reklam, do której należy reklama, czas kliknięcia, identyfikator typu reklamy, identyfikator produktu i wszelkie odniesienia, które witryna odsyłająca dodaje do kliknięcia.; Typ: cookie; Okres: 30 dni; Domena: awin1.com ;
 • Nazwa: _aw_m_*****; Ustaw po kliknięciu jednego z łączy AWIN. Przechowuje identyfikatory witryny odsyłającej, reklamy, na którą kliknąłeś, grupy reklam, do których należy reklama, czas kliknięcia, identyfikator typu reklamy, identyfikator produktu i wszelkie odniesienia, które witryna odsyłająca dodaje do kliknięcia.; Typ: cookie; Okres: 30 dni;

Kelkoo

Opis usługi

Jest to usługa porównywania cen i produktów.

Firma przetwarzająca

Kelkoo SAS

12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, France

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Marketing
 • Analizy
 • Optymalizacja

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Piksel śledzenia

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje o przeglądarce
 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Lokalizacja geograficzna
 • Nagłówek HTTP
 • Aktywność zakupowa

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Kelkoo SAS

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.kelkoogroup.com/privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.kelkoogroup.com/cookie-policy/

Matomo

Opis usługi

Jest to usługa analityki internetowej typu open source.

Firma przetwarzająca

InnoCraft

150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analizy
 • Optymalizacja

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Anonimowy adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Pliki pobrane i kliknięte przez użytkownika
 • Lokalizacja geograficzna
 • Linki kliknięte do domeny zewnętrznej
 • Liczba odwiedzin
 • Tytuł strony
 • Referrer URL
 • Rozdzielczość ekranu
 • Czas pierwszej wizyty użytkowników
 • Czas poprzedniej wizyty użytkowników
 • Strefa czasowa
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Agent użytkownika
 • Identyfikator użytkownika
 • Adres URL strony

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • InnoCraft

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://matomo.org/privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://matomo.org/privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://matomo.org/privacy-policy/#optout

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok, 1 miesiąc

Przechowywane informacje

 • Nazwa: _pk_id; Służy do przechowywania kilku szczegółów o użytkowniku, takich jak unikalny identyfikator odwiedzającego.; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 1 miesiąc;
 • Nazwa: _pk_ref; Służy do przechowywania informacji o atrybucji, których strona odsyłająca początkowo była używana do odwiedzenia witryny; Typ: cookie; Okres: 6 miesiące/-y;
 • Nazwa: _pk_ses; Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;
 • Nazwa: _pk_cvar; Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;
 • Nazwa: _pk_hsr; Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;
 • Nazwa: _pk_testcookie; Służy to do sprawdzenia, czy przeglądarka odwiedzającego obsługuje cookies.; Typ: cookie; Okres: Sesja;

LiveChat

Opis usługi

LiveChat zapewnia oprogramowanie do obsługi klienta online.

Firma przetwarzająca

LiveChat, Inc.

One International Place, Suite 1400 Boston, MA 02110-2619, United States of America

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Zapewnienie czatu online

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Treść czatu
 • Lokalizacja geograficzna
 • Identyfikator użytkownika
 • Język przeglądarki
 • Nazwa domeny
 • System operacyjny urządzenia
 • Nazwa użytkownika
 • Dane kontaktowe

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6. ust. 1 s. 1 lit. a RODO

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Stany Zjednoczone Ameryki

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • LiveChat, Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

Przechowywane informacje

 • Nazwa: __lc_cid, __lc_cst; Ten cookie jest niezbędny do działania funkcji czatu.; Typ: cookie; Okres: 3 lat/-a; Domena: livechatinc.com;
 • Nazwa: __lc2_cid, __lc2_cst; Ten cookie pozwala obsłudze witryny zobaczyć poprzednie problemy i ponownie połączyć się z poprzednim kibicem.; Typ: cookie; Okres: 3 lat/-a; Domena: livechatinc.com;
 • Nazwa: __oauth_redirect_detector; Pozwala na rozpoznanie odwiedzającego w celu optymalizacji funkcjonalności okna czatu.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień; Domena: livechatinc.com;
 • Nazwa: CASID; Pozwala na rozpoznanie odwiedzającego w celu optymalizacji funkcjonalności okna czatu.; Typ: cookie; Okres: Sesja; Domena: livechatinc.com;
 • Nazwa: __livechat; Służy do ukrywania osobistych dostosowań użytkownika LiveChat.; Typ: cookie; Okres: 3 lat/-a; Domena: livechatinc.com;

Outbrain

Opis usługi

To jest usługa reklamowa. Ta usługa zawiera zalecenia dotyczące zainteresowań użytkowników.

Firma przetwarzająca

Outbrain Inc.

111 West 19th Street, New York, NY 10011, United States of America

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Reklama
 • Tracking konwersji

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Pixel

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Anonimowy adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • System operacyjny urządzenia
 • Referrer URL
 • Odwiedzone strony internetowe

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Stany Zjednoczone Ameryki

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Na całym świecie

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Outbrain Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.outbrain.com/legal/privacy

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.outbrain.com/legal/#cookies

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 5 minut

Przechowywane informacje

 • Nazwa: outbrain_cid_fetch; Ten plik cookie określa, w jaki sposób użytkownik uzyskał dostęp do witryny. Służy do pomiaru efektywności marketingu.; Typ: cookie; Okres: 5 minut; Domena: outbrain.com;

Google Analytics

Opis usługi

To jest usługa analityki internetowej. Dzięki temu użytkownik może mierzyć zwrot z inwestycji reklamowej „ROI”, a także śledzić zachowanie użytkownika za pomocą flasha, wideo, stron internetowych i aplikacji.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Marketing
 • Analizy

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Pixel
 • JavaScript
 • Wykonanie odcisku palca w urządzeniu

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Kliknij ścieżkę
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Informacje o lokalizacji
 • Adres IP
 • Odwiedzone strony
 • Referrer URL
 • Informacje o przeglądarce
 • Nazwa hosta
 • Język przeglądarki
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • System operacyjny urządzenia
 • Dane interakcji
 • Zachowanie użytkownika
 • Odwiedzone adresy URL

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6. ust. 1 s. 1 lit. a RODO

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Okres Przechowywania uzależniony jest od rodzaju zapisywanych danych. Każdy klient może wybrać, jak długo Google Analytics ma przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Singapur
 • Chile
 • Tajwan

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Google Ireland Limited, Alphabet Inc., Google LLC

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 2 lat/-a

Przechowywane informacje

 • Nazwa: __utmb; This cookie is used to track the time of the visit.; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: _ga; This cookie is used to distinguish between users.; Typ: cookie; Okres: 2 lat/-a;
 • Nazwa: _gid; This cookie is used to identify the user.; Typ: cookie; Okres: 1 dzień;
 • Nazwa: __utma; This cookie is used to record the time and date of the first visit, the total number of visits and the start time of the current visit. ; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: __utmz; This cookie is used to record where the visitor came from. ; Typ: cookie; Okres: Sesja;
 • Nazwa: IDE; This is used to show personalised ads. ; Typ: cookie; Okres: 1 rok, 1 miesiąc;
 • Nazwa: CONSENT; This is used to store the consent choices of the user. ; Typ: cookie; Okres: 2 lat/-a;
 • Nazwa: __utmt; This is used to throttle the request rate. ; Typ: cookie; Okres: 10 minut;
 • Nazwa: _gat; Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów.; Typ: cookie; Okres: 1 minuta;
 • Nazwa: __utmc; Służy do przechowywania czasu wizyty.; Typ: cookie; Okres: 30 minut;

Facebook Pixel

Opis usługi

Jest to technologia śledzenia oferowana przez Facebook i używana przez inne usługi Facebooka. Służy do śledzenia interakcji odwiedzających ze stronami internetowymi („Zdarzenia”) po kliknięciu przez nich reklamy umieszczonej na Facebooku lub innych usługach Meta („Konwersja”).

Firma przetwarzająca

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analizy
 • Marketing
 • Przekierowanie
 • Reklama
 • Tracking konwersji
 • Personalizacja

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Pixel

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Wyświetlone reklamy
 • Wyświetlony content
 • Informacje o urządzeniu
 • Lokalizacja geograficzna
 • Nagłówek HTTP
 • Interakcje z reklamą, usługami i produktami
 • Adres IP
 • Kliknięte pozycje
 • Informacje marketingowe
 • Odwiedzone strony
 • Identyfikator usługi Piksel
 • Referrer URL
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Zachowanie użytkownika
 • Informacje o plikach cookie na Facebooku
 • Identyfikator administratora konta na Facebooku
 • Zachowanie dotyczące użytkowania/klikania
 • Informacje o przeglądarce
 • System operacyjny urządzenia
 • Identyfikator urządzenia
 • Agent użytkownika
 • Typ przeglądarki

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po 720 dniach.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Singapur
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Wielka Brytania

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/policies/cookies

Informacje dotyczące przechowywania

 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok

Przechowywane informacje

 • Nazwa: messaging_plugin_#; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: fr; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: _fbp; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: pxcelBcnLcy; Typ: cookie; Okres: - ;
 • Nazwa: _fbp; Typ: web;

Ometria

Opis usługi

Ta strona internetowa wykorzystuje Ometria, aby mieć jeden i ujednolicony widok każdego klienta w celu zwiększenia sprzedaży dzięki spersonalizowanej treści dostosowanej do danego segmentu.

Firma przetwarzająca

Ometria Limited

3.01, The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Usługi marketingowe
 • Reklama

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Tożsamość, kontakt, profil, marketing, komunikacja, historia zakupów, zachowanie przeglądarki, interakcje marketingowe, zwroty, aktywność w sklepie / offline, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, wtyczka do przeglądarki rodzaje i wersje, system operacyjny i platforma oraz inna technologia na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp, zainteresowania, preferencje, opinie, odpowiedzi na ankiety

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 (1) (a) GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Centra danych UE

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • UK

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Ometria Ltd.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://ometria.com/privacy-policy

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://ometria.com/cookie-policy

Google Analytics - Hashing

Opis usługi

Jest to dodatkowa funkcja do haszowania adresów e-mail wbudowana w Google Analytics, który jest usługą analizy sieci.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Usługi marketingowe
 • Reklama

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Haszowanie

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Zaszyfrowany e-mail

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Na całym świecie

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Google Ireland

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Facebook Pixel - Hashing

Opis usługi

Jest to dodatkowa funkcja do haszowania adresów e-mail wbudowana w piksel Facebooka, która jest technologią Tracking oferowaną przez Facebook i używaną przez inne usługi Facebooka, takie jak Facebook Custom Audiences.

Firma przetwarzająca

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Usługi marketingowe
 • Reklama

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies
 • Haszowanie

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Zaszyfrowany e-mail

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Na całym świecie

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Facebook Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://www.facebook.com/ads/preferences/

Usercentrics Consent Management Platform

Opis usługi

To jest usługa zarządzania zgodami. Usercentrics GmbH jest używany na stronie internetowej jako podmiot przetwarzający w celu zarządzania zgodami.

Firma przetwarzająca

Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

[email protected]

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi
 • Przechowywanie zgody

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Pamięć lokalna
 • Pixel

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Dane o opcjach zatwierdzenia i rezygnacji
 • Referrer URL
 • Agent użytkownika
 • Ustawienia użytkownika
 • ID zgody
 • Czas wyrażenia zgody
 • Rodzaj zgody
 • Wersja szablonu
 • Język banerów
 • Adres IP

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane dotyczące zgody (wyrażona zgoda i cofnięcie zgody) są przechowywane przez rok. Dane zostaną wówczas natychmiast usunięte.

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Usercentrics GmbH

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://usercentrics.com/privacy-policy/

Facebook Social Plugins

Opis usługi

Jest to wtyczka społecznościowa Facebooka, która umożliwia użytkownikowi połączenie swojej strony internetowej z portalem społecznościowym Facebook.

Firma przetwarzająca

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Integracja funkcji Facebooka
 • Optymalizacja
 • Marketing

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje o przeglądarce
 • Data i godzina wizyty
 • Identyfikator administratora konta na Facebooku
 • Odwiedzone strony internetowe
 • Nagłówek HTTP
 • Dane interakcji
 • Typ przeglądarki
 • Adres IP

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, możliwie bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć w polityce prywatności dostawcy strony internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą strony internetowej.

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Singapur

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen