• Bezpłatna Wysyłka i Zwrot
  • 100 Nocy Próbnych
  • 10 Lat Gwarancji
  • Bezpieczna płatność w Przelewy24 i Blik

Dane Firmy

Emma Matratzen GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 78
60329 Frankfurt am Main
Niemcy

Telefon: +49 69 153 229 090Web: www.emma-materac.plE-Mail: [email protected]
Kontakt z prasą: [email protected]

Zarząd: Manuel Müller, Dr. Dennis Schmoltzi

Osoby odpowiedzialne w rozumieniu prawa (V.i.S.d.P.): Manuel Müller, Dr. Dennis Schmoltzi

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy we Frankfurcie nad Menem

Numer rejestru HRB: 103278

Właściwy urząd skarbowy: Finanzamt Frankfurt am Main III

Numer identyfikacyjny do celów podatku dochodowego: 04522940020

Numer identyfikacji podatkowej do celów VAT: DE301904406 (zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy TMG) oraz PL5263170707 (do sprzedaży i dostaw).


Rachunek bankowy
Właściciel rachunku: Emma Matratzen GmbH
Numer rachunku: 26 1030 1508 0000 0008 1962 7000
Bank: Citibank Handlowy
Waluta: PLN
Z naszym działem obsługi klienta mogą się Państwo skontaktować w sprawach pytań, reklamacji i skarg pod adresem e-mail [email protected].


Disclaimer

W przypadku odniesień, bezpośrednich lub pośrednich, do obcych stron internetowych („Hyperlinks“), na które to strony autor nie ma wpływu, odpowiedzialność autora ma miejsce tylko w przypadku, gdyby autorowi znana była ich treść oraz technicznie byłoby możliwe i należałoby od niego oczekiwać, że nie dopuści do korzystania z treści sprzecznych z prawem. Autor oświadcza niniejszym kategorycznie, że w chwili ustanowienia linków nie były dla niego zauważalne treści sprzeczne z prawem na stronach, do których ustanowił linki. Na obecny i przyszły kształt, treści i prawa autorskie w odniesieniu do stron powiązanych / połączonych linkiem autor nie ma żadnego wpływu. Z tego powodu autor kategorycznie dystansuje się od całości treści wszelkich powiązanych / połączonych linkiem stron, które zostały zmienione po ustanowieniu linku. Powyższe obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy ustanowionych w ramach własnej oferty internetowej, jak i wpisów dokonywanych przez osoby trzecie w ustanowionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, zestawieniach linków, listach mailingowych i bankach danych innego rodzaju, w których zawartościach możliwa jest ingerencja z zewnątrz. Za sprzeczne z prawem, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które mogą wyniknąć z używania bądź nieużywania informacji w ten sposób udostępnionych odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie skierowała do danej publikacji przez ustanowienie linków.


Prawo autorskie i prawo do używania znaków zastrzeżonych

Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach respektować prawo autorskie do zastosowanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów, wykorzystać wytworzone przez niego osobiście obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, nagrania wideo i teksty lub korzystać z obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów nie objętych prawami autorskimi. Wszelkie marki i znaki towarowe przedstawione w ofercie internetowej, ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom obowiązujących regulacji prawnych dotyczących używania znaków zastrzeżonych oraz prawu posiadania ich zarejestrowanym właścicielom. Z samego faktu wymienienia marki nie należy wyciągać wniosku, że marka nie podlega ochronie na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie do rzeczy opublikowanych, wytworzonych przez samego autora, przysługują autorowi stron. Nie zezwala się na powielanie lub wykorzystanie tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych i tekstów w innych elektronicznych bądź drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora.


Informacja prawna

Rozstrzyganie sporów drogą elektroniczną zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO (dyrektywa europejska o rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną): Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną. Platforma służy konsumentom jako punkt przekazywania informacji i ma na celu w pierwszej kolejności pozasądowe rozstrzyganie sporów związanych z zamówieniami przez internet. Platforma jest dostępna pod następującym zewnętrznym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/