• Bezpłatna Wysyłka i Zwrot
  • 100 Nocy Próbnych
  • 10 Lat Gwarancji
  • Bezpieczna płatność w Przelewy24 i Blik

Konkurs "Metamorfoza sypialni - zwrot wartości koszyka + karta podarunkowa":

Konkurs jest obsługiwany i promowany przez Emma - The Sleep Company (Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy). Konkurs będzie trwał od godziny 09:00 GMT w dniu 2 kwietnia 2024 r. ("Data rozpoczęcia") do godziny 23:59 GMT w dniu 12 maja 2024 r. ("Data zakończenia") (łącznie "Okres konkursu"). Tylko uczestnicy, którzy zakupili swoje produkty w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r., będą uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie.

1. Powiadamianie i ochrona danych

Biorąc udział w konkursie, użytkownik (jako "Uczestnik") zgadza się, że jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i nazwa użytkownika w mediach społecznościowych (jeśli została podana) będą gromadzone i przetwarzane przez Emma - The Sleep Company w celu przeprowadzenia tego konkursu. Użytkownik (jako "Uczestnik") zgadza się, że jego nazwa na Instagramie i post/film udostępniony na jego Instagramie w ramach udziału w konkursie będą udostępniane przez Emma - The Sleep Company na ich profilu na Instagramie @materac_emma przez czas nieokreślony.

Emma - The Sleep Company może poprosić o dalsze dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Emma - The Sleep Company jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Emma - The Sleep Company będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Emma - The Sleep Company.

Twój adres e-mail i wszelkie inne dane osobowe, które podasz jako Uczestnik niniejszego Konkursu, będą wykorzystywane i przetwarzane przez Emma - The Sleep Company wyłącznie w celu obsługi i administrowania niniejszego Konkursu. Emma - The Sleep Company będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności.  Uczestnicząc w konkursie i publikując post/reel, uczestnik jest świadomy i zgadza się, że jego wizerunek będzie widoczny publicznie.

 

Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować na adres [email protected].

2. Jak wziąć udział w konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:

• Zakupić co najmniej jeden produkt na następującej stronie internetowej Emmy: https://www.emma-materac.pl/ w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r.

• Dodać post/reel na swoim Instagramie. Post/reel powinien przedstawiać metamorfozę sypialni z wykorzystaniem widocznych produktów Emma. Post/reel musi być publiczny, a Ty (jako "Uczestnik") musisz oznaczyć konto @materac_emma na Instagramie i podzielić się tym, w jaki sposób produkty Emma pomagają Ci poprawić jakość snu. Post/film należy opublikować między 2 kwietnia 2024 r. a 5 maja 2024 r.

• Emma - The Sleep Company wybierze 3 najlepsze posty/reel-e i udostępni je na swoim profilu na Instagramie (@materac_emma) w okresie od 6 maja 2024 r. do 12 maja 2024 r. 3 najlepsze posty/reele zostaną wybrane przez Emma - the Sleep Company na podstawie estetyki, kreatywności i angażującego opisu produktów Emma. Ostateczny zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie największej liczby polubień pod postem konkursowym opublikowanym na koncie @mateac_emma na Instagramie.

3. Uprawnienia

Aby kwalifikować się do udziału w Konkursie, Uczestnik musi:

• Mieć ukończone osiemnaście (18) lat i być rezydentem Polski.

• Musi dokonać zakupu co najmniej jednego produktu na następującej stronie internetowej Emmy: https://www.emma-materac.pl/ w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że kwalifikuje się i może ubiegać się o Nagrodę.

• Należy udostępnić publiczny post/reel oznaczając @materac_emma na Instagramie w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 5 maja 2024 r.

• Emma Sleep może zażądać od Uczestnika przedstawienia dowodu, że rzeczywiście kwalifikuje się on do udziału w konkursie.

Następujące osoby są wykluczone z udziału w konkursie:

• Pracownicy Emma - The Sleep Company;

• Pracownicy agentów lub dostawców Emma - The Sleep Company, którzy są zawodowo związani z konkursem lub jego administracją; lub

• Członkowie najbliższej rodziny lub gospodarstwa domowego osób wymienionych w punktach (a), (b) i (c) powyżej.

Emma - The Sleep Company zastrzega sobie wszelkie prawa do dyskwalifikacji Uczestnika, jeśli jego zachowanie jest sprzeczne z duchem lub intencją Konkursu.

Emma - The Sleep Company nie będzie akceptować zgłoszeń konkursowych, które

• są generowane automatycznie przez komputer;

• są masowo wypełniane;

• są wielokrotnie zgłaszane do konkursu;

• zawierać jakichkolwiek nieodpowiednich treści, akceptować lub zachęcać do zachowań agresywnych lub antyspołecznych lub powodować obrażanie;

• są nieczytelne, niemożliwe do odczytania, niezrozumiałe, zmienione, zrekonstruowane, sfałszowane lub naruszone; lub

• są niekompletne.

Emma - The Sleep Company ma prawo, według własnego uznania, wykluczyć z Konkursu każdego, kto działa w taki sposób.

4. Zasady konkursu

Konkurs kończy się w Dniu Zamknięcia Konkursu. Wszystkie zgłoszenia dokonane zgodnie z zasadami Konkursu muszą zostać przesłane w Okresie Trwania Konkursu. Wszelkie zgłoszenia dokonane po Dacie Zakończenia Konkursu zostaną uznane za nieważne i w związku z tym nie będą brane pod uwagę.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu.

5. Nagrody

Jeden (1) Zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę:

Nagroda musi zostać odebrana w określonym terminie podanym przez Emma - The Sleep Company i może ulec zmianie w zależności od nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację nagrody. Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę:

1) Zwrot kosztów zamówienia złożonego na stronie https://www.emma-materac.pl/ w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r.

2) Voucher o wartości 400 pln do wybranego sklepu budowlanego/z wyposażeniem wnętrz w Polsce z wyłączeniem bezpośredniej konkurencji Emma – the Sleep Company. Możliwe sklepy to między innymi Obi, Leroy Merlin, Castorama. Zwycięzca może zasugerować sklep, ale propozycja musi zostać zaakceptowana przez organizatora - Emma - The Sleep Company.

W przypadku zwrotów za zamówienia ("Wygraj zwrot za zakup" i podobne promocje) można wygrać tylko raz na promocję i tylko jedno zamówienie będzie brane pod uwagę. Rozpatrywanym zamówieniem będzie zamówienie zakupione w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r. o najwyższej wartości koszyka.

6. Wyłonienie zwycięzcy

Emma - The Sleep Company wybierze jednego zwycięzcę spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń. Decyzja Emma - The Sleep Company jest ostateczna. Emma - The Sleep Company wybierze 3 najlepsze posty/reele na podstawie estetyki, kreatywności i angażującego opisu produktów Emma. Ostateczny zwycięzca zostanie wybrany na podstawie największej liczby polubień pod postem/reelem konkursowym opublikowanym na koncie @mateac_emma na Instagramie. Ze zwycięzcą skontaktujemy się za pośrednictwem wiadomości na Instagramie w celu uzyskania informacji kontaktowych i szczegółów wysyłki nagrody.

Dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się ze Zwycięzcą za pośrednictwem Instagrama, ale jeśli nagroda zostanie odrzucona lub nieodebrana przez Zwycięzcę, lub jeśli nie można się z nim skontaktować w ciągu trzech (3) dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzcy.

Alternatywny zwycięzca zostanie wybrany z listy zgłoszeń rezerwowych i zostanie powiadomiony na tych samych warunkach.

Nagroda nie może być odebrana przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika.

Zwycięzca nie kwalifikuje się do 100-dniowego okresu próbnego produktu ani dodatkowego zwrotu pieniędzy w związku z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi produktu.

7. Obietnice

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik obiecuje, że:

• nie będzie przesyłać żadnych treści, które naruszają lub zachęcają do jakichkolwiek zachowań naruszających jakiekolwiek prawo lub przepisy (w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej), a wszelkie zgłoszenia zawierające takie materiały zostaną unieważnione według wyłącznego uznania Emma - The Sleep Company. Emma - The Sleep Company wyklucza wszelką odpowiedzialność za takie materiały; oraz

• użytkownik nie będzie zachowywał się w sposób niegrzeczny lub agresywny w stosunku do pracowników Emma - The Sleep Company na etapie zgłoszenia lub w trakcie trwania Konkursu. Emma - The Sleep Company ma prawo, według własnego uznania, wykluczyć z Konkursu każdego, kto zachowuje się w taki sposób.

8. Własność intelektualna

Wszystkie zgłoszenia konkursowe stają się własnością Emma - The Sleep Company w momencie ich otrzymania. Przesyłając pracę konkursową i wszelkie towarzyszące jej materiały, uczestnik wyraża zgodę na

• zezwolenie na używanie imienia i nazwiska użytkownika we wszelkich komunikatach promujących Emma - The Sleep Company; oraz

• przeniesienie na Emma - The Sleep Company wszystkich swoich praw własności intelektualnej z pełną gwarancją tytułu prawnego; oraz

• zrzeka się wszelkich praw osobistych do pracy konkursowej oraz wszelkich innych praw związanych z pracą konkursową, do których Uczestnik może być uprawniony obecnie lub w dowolnym momencie w przyszłości na mocy ustawy o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 r., z późniejszymi zmianami, oraz na mocy wszelkich podobnych przepisów obowiązujących od czasu do czasu na całym świecie.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Emma - The Sleep Company nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały utracone lub opóźnione w transporcie z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu awarii sprzętu, awarii technicznej, awarii sieci i sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

Emma - Firma Sleep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z dostawą produktów, które uniemożliwiają Uczestnikowi wzięcie udziału w konkursie, nawet jeśli produkty zostały zamówione w dniach 02.04-14.02.2024. Czas dostawy podany na stronie internetowej jest przewidywanym czasem dostawy, ale nie może być zagwarantowany.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Emma - The Sleep Company nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia lub śmierć w wyniku otrzymania Nagrody, z wyjątkiem przypadków spowodowanych zaniedbaniem Emma - The Sleep Company.

Prawa Emma - The Sleep Company: Emma - The Sleep Company zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub zastąpienia Konkursu w dowolnym momencie, jeśli, działając racjonalnie, Konkurs nie może zostać przeprowadzony w określony sposób.

Emma - The Sleep Company zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody nową Nagrodą o takiej samej wartości, jeśli okoliczności pozostające poza jej kontrolą sprawią, że będzie to nieuniknione.

Jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, Emma - The Sleep Company może, według własnego uznania, zastrzec sobie prawo do wykluczenia użytkownika z konkursu.

10. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, a strony poddają się jurysdykcji sądów polskich.